BALKON VE BAHÇE SÜSLEMELERİYLE İLGİLİ ÖNERİLER

Uygar ülkelerde apartmanların, kagir ve ahşap bütün evlerin pencere ve balkonlanınm çiçeklerle ve çeşitli bitkilerle süslen­mesi adet olduğu gibi, yurdumuzda da bu çekici düzen pek eskiden beri bilinir.

 
İstan­bul'da ve diğer yörelerimizde teneke yada tahta sandıklar içinde veya saksılar içinde çeşitli çiçeklerle evlerin pencereleri süslen­mektedir. Bu biçimde çiçek süslemeye Av­rupa'da en çok Fransa, İngiltere, İtalya ve Belçika' da rastlanır. Oralarda hemen her evin balkon ve pencerelerinden çiçekten sa­çaklar sarkar. Özellikle pencere ve balkon süsleme için yarışmalar yapılır. Birçok ül­kede Çiçek Sevenler Dernekleri vardır. Pen­cere ve balkonların hangi çiçeklerle süslen­mesi uygun olacağı konusunda herkesin bi­raz bilgisi olmalıdır; Çünkü çalışan bir ka­fa yada vücut dinlenebilmek için mutlaka ruhu okşayıcı, gönle ferahlık verici bir gö­rünüşe gereksinme duyar.
Çiçeklerle süslü bir pencere, balkon ve bir oda bu gereksemeyi giderebilir.
Bu konuda her türlü çiçekler kullanı­labilir. Fakat özellikle sarkık ve tırmanıcı çiçekler daima yeğlenir. Bunlar arasında yıl­lık olanlarla, birçok yıllar yaşayanlar varsa da en iyisi, her yıl bitkileri değiştirerek bir yenilik oluşturmak daha zevklidir.
Yıllık olan çiçekler arasında bodur çiçekler de sar­kık ve sarıcı olan çiçeklerin ortalarına, aralarına koyarak bir asma bahçe halinde tarhlar meydana getirilmiş olur. Sarıcı çi­çekçilerden Utin Çiçeği'nin lob cinsleri, tır­manıcı Cobea (Çan Sarmaşığı), Nazende Çi­çeği, İspanya Fasulyesi, Mina Lobata (Sanlı Mina Çiçeği), Sarmaşık cinsleri, Şerbetçi Otu, Hanımeli, Meryem Ana Asması, Yasemin, Sarkık Sardunya (Gera­nium) gibi çiçekler, hepsi pencerelerin ve balkonların etrafını süslemek için kullanı­lır.
 
Bu çiçeklerin çoğu, bahçelerden sağla­nabilir. Bazılarını kendinizin yetiştirmesi daha karlıdır. Bunun için halis ve taze to­humlardan sağlamak gerekir. Harçlı, kuv­vetli bir toprak yapmalı (bir kısım killi buğ­day toprağı, yarım kısım dere kumu ve ya­nın kısım çürümüş yaprak yada hayvan gübresi) bu harcı yirmi santimetre genişlik ve yirmi beş santimetre derinlikte ve balkon yada pencerenin boyuna göre tahtadan yapılmış kasalar içine koyup, tohumlan ekme­lidir.
Kasalara pencere ve balkonların kenarlarını süsleyecek bitkiler için ekilen tohumlar çıkıncaya dek, iki günde bir sulan­malıdır. Eğer balkon yada pencereler dai­ma gölgede kalıyorsa, o zaman bu gibi yer­lere konacak tahta kasalara, gölge de 'yaşa­yan bitkilerden dikmek gerekir. Bunlar da Kuşkonmaz (Asparagus) cinsinden ·olanlar ve sarmaşıklardır. Tahta kasaların boyan­ması hem dayanmalarını, hem de temiz dur­malarını sağlar. Yetiştirilen tırmanıcı bitki­lerle balkonun parmaklık ve kenarlarını ve yine pencerenin etrafını yeşilliklerle sararak eve güzel bir görünüş verdirilir. Tahta ka­salar yerine, saksılar bile kullanılabilir.
Dai­ma güneş bulunan yerlerde, güneşe daya­nıklı olmaları için. fidanları hemen her akşam sulamak ve olanaklı ise, öğleyin gölge­lendirmek çok yararlıdır. Zakkum fidanları güneşe çok dayanıklı olduğu için saksı için­de balkonların köşelerine konabilen en iyi bir çiçektir. Balkon ve duvarlarına sardı­rılacak fidancıkları ince tel yada kınnap ile istenilen yüksekliğe tırmanmalarını sağ­lamak için bağlamalıdır. Duvar sarmaşıkları binaların sıvalarını bozduğundan duvarları sarmaşık ile süslemek gerekli ise, önce du­varın üzerine ince tahta çıtalardan kafesler yapılmalı ve sarmaşıklar bu kafesler üzeri­ne bağlanmalıdır
Kaynak: boschtr.com

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !