BABALIK TESTİ NEDİR?NASIL YAPILIR?BABALIK TESTİ İÇİN NELER GEREK

Adli Tıp’a veya yetkili merkezlere  başvurup babalık testi yaptıranların sayısı çığ gibi büyüyor.İstatistiklere göre başvuranların yaklaşık % 20’si ne yazık ki çocuğun gerçek babası olmadığını öğreniyor.

     Her bireyin genomik DNA dizisi diğer insanların DNA dizilerinden farklıdır (tek yumurta ikizleri hariç).  Her yeni bireyde yarısı anneden  bir diğer yarısı da  babadan olmak üzere yeni bir  DNA karışımı ortaya çıkmaktadır.  Anne  ve   babadan  aktarılan      ve vücudumuzun şifrelerini taşıyan bu olağanüstü bilgi hücre çekirdeklerinde yer alan DNA isimli yapıda kodlanmıştır. Sadece birbirleri ile akrabalık bağı olanlar (ör. anne, baba ve çocuklar) ortak DNA dizileri taşımaktadır. Babalık tayininde uygulanan DNA kimlik testi Adli Tıp’ta yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu yöntemle test edilen erkeğin biyolojik baba olup olmadığı %99,99 olasılıkla ortaya konabilmektedir.Babalık testleri tercihen Adli Tıp laboratuarları ,Üniversite Hastaneleri Laboratuvarları  ve bu konuda uzmanlaşmış özel laboratuarlarda yaptırılmalıdır.

SORULARLA BABALIK TESTLERİ

Babalık testleri nedir?  

 Babalık testi bir çocuğun biyolojik babasını belirlemek için kullanılan bilimsel bir yoldur. Babalık testi çocuktan gelen genetik maddeyi inceleyerek onu baba adayının genetik maddesi ile karşılaştırır.

Babalık testi nasıl yapılır?  

   Bir insanda her genden iki kopya bulunur. Bu kopyalardan bir tanesi anneden gelirken diğeri babadan gelir. Böylece genetik maddemizin yarısını annemizden diğer yarısını da babamızdan alırız.Babalık testi de bu bilgiye dayanarak yapılır. Yani çocuğun genlerinin yarısı ile babanın genlerinin yarısının eşleşip eşleşmediğine bakılır. Eğer baba adayının genetik maddesinin yarısı ile çocuğa babasından geçen genetik materyal aynı ise test edilen baba adayı çocuğun gerçek biyolojik babasıdır. Eğer yapılan babalık testinde tutarsızlık gözlenmişse yani çocuğa babadan geldiği bilinen genetik bilgi, test edilen baba adayının ki ile eşleşmiyorsa, test edilen baba adayı çocuğun gerçek biyolojik babası değildir. Bir babalık testi uygulandığında laboratuar çok sayıda farklı genetik bölgeleri inceler. Ne kadar çok bölge incelenirse o kadar güçlü ve doğru test sonucu alınır. Şu anda yüksek kalitede babalık testlerinde kesin sonuçlar sağlamak için en az 16 genetik bölge incelenmektedir.

DNA nedir ve ebeveynin belirlenmesinde neden kullanılır? 

    DNA genlerin yapı taşıdır. Bu genetik madde, çocuğa anne ve babadan eşit miktarda geçer. Nesilden nesile geçen bütün özellikler DNA’nın yapısında şifrelenir. Anne karnından ölüme kadar DNA, insan vücudundaki her hücrede bulunur. DNA’nın yapısı kişinin yaşına, kullandığı ilaçlara, yaşam tarzına ya da beslenme alışkanlıklarına göre değişmez. DNA, parmak izi gibi kişiye özel ve değişmez olduğu için babalığı belirlemede en iyi araç olduğu saptanmıştır.

Babalık testi sonuçları nasıl araştırılır?

     Bir çok genetik bölge incelendikten sonra moleküler genetik laboratuarı test edilen erkeğin çocuğun gerçek biyolojik babası olup olmadığını belirler. Bu durumda olası iki sonuç vardır.

1-) Babalığın Dışlanması:

Babalığın dışlanması test edilen erkeğin çocuğun gerçek biyolojik babası olmadığını belirtir. Babalık dışlanmasını belirten bir rapor farklı genetik bölgelerde en az iki eşleşmeme durumunu gösterir. Babalık dışlanması belirtildiğinde baba olma olasılığı yüzde sıfırdır.
2-) Babalığın Onaylanması:

Eğer rapor test edilen erkeğin çocuğun gerçek biyolojik babası olduğunu dışlamıyorsa kombine paternite indeksi (CPI) hesaplanarak baba olma olasılığı belirtilir. Yapılan testin ölçme gücü yüksek olduğu için babalık olasılığı genellikle %99.9’dan büyük çıkmaktadır.

Test sonucu mahkemede delil olarak kullanılabilir mi?

Merak nedeniyle yapıldığı, kimlik doğrulaması yapılmadığı ve mahkeme tarafından sevk edilmediği durumlarda   babalık testi sonucu adli delil sayılmayabilir.

Babalık testi için ne gereklidir?

Babalık testine katılan kişilerden EDTA’lı tüpe kan örneği alınır ve en geç 48 saat içerisinde   çalışılmak üzere laboratuvara oda sıcaklığında ulaştırılır. Annenin test edilmesi şart değildir.


Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !